KARTA RABATOWA

ZAKŁADU KRAWIECKIEGO "KRYSTA"

 

Szczegóły jej otrzymania

i wykorzytsywania w niniejsyzm regulaminie

zamieszczonym poniżej.

 

 

 

REGULAMIN KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

"RABAT 10zł na PRZERÓBKI"

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Regulamin określa ogólne warunki stosowania Karty Lojalnościowej Zakładu Krawieckiego KRYSTA.

  1.2. Wystawcą karty jest FHU KRYSTA Krystyna Jadczak, z siedzibą w Szprotawie przy ul. Muzealnej 6, NIP 924-133-23-69

   

 2. DEFINICJE

  2.1. Akcja – oznacza akcję promocyjną organizowaną przez Wystawcę na zasadach określonych w regulaminie.

  2.2.Wystawca / Zakład - oznacza firmę FHU KRYSTA Krystyna Jadczak

  2.3. Karta Lojalnościowa- karta przekazana Klientowi Zakładu Krawieckiego KRYSTA w momencie zlecenia przeróbki odziezy w okresie od 1 grudnia 2017r.

  2.4. Klient– oznacza osobę zlecająą przeróbkę odzieży otrzymujacą kartę od Wystawcy

  2.5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Karty Lojalnościowej "RABAT 10zł na PRZERÓBKI"

   

 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

  3.1. Korzystającym może być każda osoba bez względu na wiek korzystająca z usług Zakładu.

  3.2. Warunkiem korzystania z Karty Lojalenościowej jest jej odebranie w Zakładzie przy odbiorze zleconej przeróbki odzieży po 1 grudnia 2017r.

  3.3.Karta Lojalnościowa nie jest kartą płatnicza, ani banknotem służącym do płatności.

  3.4.Klient zlecający w Zakładzie przeróbke odzieży bierze udział w akcji. Przy płatności powyżej 10zł otrzymuje jedną pieczątkę z logiem Zakładu na karcie za każdą przeróbkę.

  3.5. Po zebraniu pięciu pieczątek, Klient przy zleconej szóstej usłudze o wartości powyżej 10zł otzrymuje rabat w wysokości 10zł odejmowany od ceny tej przeróbki i otrzymuje nową kartę. Rabat będzie uwzględniony na otrzymanym paragonie fiskalnym z z Zakładu.

  3.6. Rabat 10zł nie może być zamieniony na gotówkę.

  3.7. Każdy Klient może wielokrotnie brać udział w akcji promocyjnej, jak równiez może przekazywac osobie trzeciej swoją kartę.

 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMCJE

  4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji oraz karty prosze zgłaszać osobiście w Zakładzie.

 5. ZMIANY REGULAMINU

  5.1. Aktualny regulamin dostępny jest na www.krysta.info.pl

 6. OKRES OBOWIĄZYWANIA

  6.1. Akcja obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku do odwołania, z zastrzeżeniem że karta z kompletem pieczątek ważna jest bezeterminowo.